Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie pióra/stalówki: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie pióra/stalówki: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie pióra/stalówki: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

logo PRACOWNIA oferuje poszczególne i kompleksowe usługi w procesie przygotowania tekstów do druku w formie książkowej:

  • przepisywanie komputerowe;
  • komputerowe rozpoznanie tekstu/dokumentu;
  • redakcja stylistyczna;
  • redakcja merytoryczna tekstów, szczególnie z zakresu filozofii i teologii;
  • kolacjonowanie przekładów z języka niemieckiego i angielskiego;
  • skład komputerowy;
  • korekta.

logo PRACOWNIA jest otwarta na propozycje wydawnicze z możliwością ich edycji w formie e-booków na jej portalu w formach PDF i ePUB.

logo PRACOWNIA jest gotowa do wystawienia w swej witrynie nadesłanych do niej materiałów edytorskich, np. kolekcji grafik czy zdjęć.

logo Wszystkie sprawy związane z zamówieniem usług czy zgłoszenia propozycji wydania tekstów w formie
e-booka czy wystawienia materiałów edytorskich na portalu PRACOWNI można zgłosić za pośrednictwem zakładki KONTAKT.


przycisk Start w kształcie kałamarza: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie kałamarza: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie kałamarza: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie kałamarza: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie kałamarza: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie kałamarza: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie kałamarza: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie kałamarza: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie kałamarza: kontakt z firmą