Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Nowotestamentowe grafiki

Grafiki związane z życiem Jezusa i Jego Matki, Maryi Seria grafik wykonanych wiele lat temu na podstawie niezidentyfikowanego co pochodzenia materiału. W serii tej zamieszcza się tylko te grafiki, których nie udało się odnaleźć w sieci internetowej. Grafiki nawiązują do postaci i epizodów nowotestamentowych. Zostały podzielone na grafiki związane z życiem Jezusa Chrystusa (Galeria 1) i Jego Matki, Maryi (Galeria 2).

Grafiki: MAPA

Licencja: CC BY-S.A. 3.0

Linki do pobrania grafik: Rys. nr w Galerii.

Galeria 1; Galeria 2


Linki do pozostałych grafik

Biblia pauperum Madonny sanktuariów maryjnych Liturgiczne grafiki Grafiki architektury watykańskiej Grafiki stacji Drogi krzyżowej
Grafiki symboli masońskich Grafiki roślin i zwierząt Zdjęcia krajobrazu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Zdjęcia z małej i dużej pętli bieszczadzkiej Suleczyńskie pejzaże

Na początek strony      Powrót do Wykazu materiałów edytorskich