Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Droga krzyżowa

Grafiki przedstawiające stacje Drogi krzyżowej Prezentowane grafiki stacji Drogi krzyżowej są uproszczoną wersją grafik sporządzonych na podstawie pocztówek stacji Drogi krzyżowej Hippolyte Lazergesa z 1869 roku. Jean Raymond Hippolyte Lazerges (1817-1887) był malarzem francuskim i kompozytorem pieśni. Urodził się w Nabornne (Francja). Studiował w Paryżu pod kierunkiem rzeźbiarza Davida d'Angersa i malarza François Bouchota. Umarł w Si-Mustapha, przedmieściu Algeru (Algeria). Jego syn Jean-Baptise Lazerges (1845-1902) też był malarzem.

Grafiki zostały wykonane w Zakopanem około trzydziestu lat temu, a więc w czasie, gdy nie były jeszcze udostępnione przez różne wydawnictwa, zwykle pod tytułem Du Chemin de Croix czy The Way of the Cross, czy The Holy Face in the Way of the Cross.

Grafiki: Nar Kerai

Licencja: CC BY-S.A. 3.0

Linki do pobrania grafik: Stacja nr w Galerii.

Galeria


Linki do pozostałych grafik

Biblia pauperum Madonny sanktuariów maryjnych Liturgiczne grafiki Grafiki epizodów nowotestamentowych Grafiki architektury watykańskiej
Grafiki symboli masońskich Grafiki roślin i zwierząt Zdjęcia krajobrazu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Zdjęcia z małej i dużej pętli bieszczadzkiej Suleczyńskie pejzaże

Na początek strony      Powrót do Wykazu materiałów edytorskich