Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Na małej i dużej pętli bieszczadzkiej

Zdjęcia ukazujące piękno przyrody i sakralnej architektury bieszczadzkiej

Tytuł tej serii zdjęć, powstałej na przełomie sierpnia i września 2002 r., jest umowny. W każdym razie zdjęcia zostały wykonane w czasie zwiedzania Bieszczad, korzystając z tzw. małejdużej pętli bieszczadzkiej. Podpisy pod zdjęciami cerkiew i kościołów nie uwzględniają często zawiłej historii tych budowli sakralnych. Wskazują jedynie na pierwotny ich stan i przynależność do tej bądź innej wspólnoty wyznaniowej.

Podpisy zaś pod zdjęciami przedstawiającymi piękno krajobrazu bieszczadzkiego niejednokrotnie nie są dość dokładne, np. Na dużej pętli czy W drodze „na Hulskie”. Podanie dokładniejszych informacji nie jest chyba możliwe, jako że nie była prowadzona żadna ich dokumentacja, ale chyba też niekonieczne. Zdjęcia nie są zapewne dość profesjonalne, ale miały jedynie być świadectwem fascynacji tym przepięknym zakątkiem. Niektóre – niestety wskutek nieszczęśliwych okoliczności – mają już wartość historyczną, choćby zdjęcia cerkwi greckokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy z 1802 r. (od 1963 r. cerkwi prawosławnej), która doszczętnie spłonęła w 2006 r. i całkowicie została odbudowana w 2010 r. w kształcie sprzed pożaru.

Zdjęcia: Nar Kerai

Licencja: CC BY-S.A. 3.0

Linki do pobrania zdjęć: Zdj. nr w Galerii.

Galeria


Linki do pozostałych grafik

Biblia pauperum Madonny sanktuariów maryjnych Liturgiczne grafiki Grafiki epizodów nowotestamentowych Grafiki architektury watykańskiej
Grafiki stacji Drogi krzyżowej Grafiki symboli masońskich Grafiki roślin i zwierząt Zdjęcia krajobrazu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Suleczyńskie pejzaże

Na początek strony      Powrót do Wykazu materiałów edytorskich