Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie pióra/stalówki: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie pióra/stalówki: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie pióra/stalówki: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

logo PRACOWNIA obywała się do tej pory bez swojej witryny. Do jej otwarcia zachętę stanowiły nowe możliwości publikacji tekstów i udostępniania innych materiałów edytorskich. Pojawiła się też szansa wydania tekstów, które w dawnych warunkach zapewne nigdy nie mogłoby liczyć na publikację, a także możliwość wznowienia wydań publikacji, które powinny być wciąż dostępne na rynku, choć niekoniecznie w tradycyjnej postaci.

logo PRACOWNIA nadal oferuje dotychczasowe usługi edytorskie, o czym więcej informacji podaje się w zakładce USŁUGI. Tam też można znaleźć informacje o nowych czy dodatkowych usługach, jakie odtąd proponuje PRACOWNIA.

logo W zakładce MATERIAŁY można znaleźć różnego typu – dosłownie – materiały, które mogą zostać wykorzystane w edycji tekstów, np. kolekcje grafik czy zdjęć.

logo Pod zakładką E-BOOKI zamieszcza się tytuły dostępnych w PRACOWNI e-booków w formatach PDF i ePUB oraz pliki do pobrania w formacie PDF, a pod zakładką ANTYKWARIAT wykazy używanych i antykwarycznych książek do nabycia.

logo W zakładce ZAMÓWIENIA określa się zasady zamawiania usług PRACOWNI oraz nabycia materiałów edytorskich, e-booków i książek antykwarycznych. Z tej strony można też skorzystać ze zbiorczego formularza zamówienia.

logo Zakładka KONTAKT podaje możliwości – jak wskazuje sama nazwa – kontaktu z PRACOWNIĄ.


przycisk Start w kształcie kałamarza: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie kałamarza: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie kałamarza: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie kałamarza: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie kałamarza: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie kałamarza: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie kałamarza: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie kałamarza: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie kałamarza: kontakt z firmą